opos logo

                                                                 logo fumh OP

 

Oposicions Ensenyament

DIVERSOS 

Materials

Per ajudar els opositors a incrementar les possibilitats d’èxit en la superació de l’oposició, hem elaborat alguns materials que sistematitzen l’elaboració de la programació, aporten pautes per a la realització de la prova pràctica i t’orienten en l’estudi del temari. La FUMH te’ls trametrà gratuïtament en format pdf quan hagis formalitzat la inscripció. També poden adquirir-se impresos en format tradicional (Editorial Malhivern), a través de la plataforma Amazon.

 

 

 

Vinculació com a formador/a Opos.cat

D'acord amb la previsió de places per quinquenni 2018-2022, Opos.cat preveu oferir successius cursos de formació adreçat al professorat de les especialitats objecte de la convocatòria.

Els/les professors/es titulars de les diverses especialitats que desitgin vincular-se al programa poden deixar constància de la seva predisposició mitjançant el formulari disposat a l'efecte. Opos.cat donarà resposta a totes les expressions d'interès rebudes, realitzarà una entrevista als candidats que s'ajustin al perfil i gestionarà la participació al programa deFormació de Formadors.

 

 Professionalització Docent

Més enllà de la preparació d'oposicions, també duem a terme activitats professionalitzadores per a docents de les diverses etapes educatives.

La gestió de l'aula constitueix un element essencial de la docència: la clau de la feina docent consisteix a crear un clima d'ordre i respecte a l'aula que afavoreixi l'aprenentatge. Dir-ho és fàcil; aconseguir-ho, en ocasions, és molt complex. La sessió es dedicarà a identificar, caracteritzar i il·lustrar els diversos factors que contribueixen a la gestió funcional de l'aula.

Activitat gratuïta amb inscripció prèvia. Places limitades per aforament del local. Assignació de places per ordre d'inscripció Criteris de correcció

La base 5.11. de la convocatòria estableix que “les comissions de selecció han de fer públics els criteris de correcció de les proves de la fase d'oposició en els taulers d'anuncis del lloc on es celebri el procés selectiu, amb la màxima antelació possible, però en qualsevol cas abans de dues setmanes abans de l'inici de les proves. També seran públics a la pàgina d'Internet:

Educacio.gencat.cat / Professors / Oposicions / Ingrés i accés a cossos docents.

Els criteris de correcció han d'especificar el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb els quals els tribunals avaluen cadascuna de les proves. Tenen com a objectiu comprovar dues dimensions:

a) Els coneixements sobre l'especialitat i sobre els enfocaments metodològics vinculats a l'especialitat, com són entre altres, els que permeten avaluar el procés d'adquisició de l'aprenentatge dels alumnes, els aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per impartir les àrees pròpies de l'especialitat que opten.

b) Les habilitats, competències i capacitats necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on hagi de desenvolupar la seva funció docent, com són, entre altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació i la sensibilitat per la diversitat de l'alumnat, i la transversalitat dels aprenentatges i l'ús de l'avaluació per afavorir l'aprenentatge.

 

 

 

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok